26 Apr

อบรม Course Practical Data Mining with RapidMiner Studio 6

17277864905_12620d68d0_z
ในวันที่ 23-25 เมษายน 2558 ที่ผ่านมานั้น เราได้เดินทางไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์จาก การเข้าร่วมคอร์สอบรมของบริษัท Data Cube เป็นการอบรมเกี่ยวกับ Data Mining with RapidMiner Studio6 ซึ่งถือได้ว่าเป็นคอร์สที่มาพร้อมความต้องการเรียนรู้ และความต้องการนำความรู้ไปใช้งานในตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยก็ดี การเรียนต่อในระดับปริญญาเอกก็ดี ถือเป็นโชคดีสำหรับเรามากที่ได้เข้าร่วมการอบรม ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากร ถือเป็นการเปิดมิติใหม่ของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้วยความที่ตัวเองก็ไม่เก่งด้านการเขียนโปรแกรม ไม่เก่งในทฤษฎีของ Data Mining แต่การเข้าร่วมการอบรมก็ยังสามารถทำให้เราเข้าใจวิธีการวิเคราะห์และการจัดการกับข้อมูลโดยใช้เทคนิคของ Data Minig ได้อย่างง่ายดาย และก็ยังทำให้การศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับ Data Mining เป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น การอบรมครั้งนี้ขอต้องขอชื่นชมวิทยากรที่ถ่ายทอดความรู้ได้เต็มเปี่ยม ครบทุกองค์ความรู้ที่ตั้งเป้าหมายไว้ และบรรยากาศการอบรมที่สบายๆ เรียบง่าย ราบรื่น...
Read more »