3 Jun

ร่วมงานราชภัฏวิจัยครั้งที่ 3 นครศรีธรรมราช

18027430092_b81327c541_z
วันที่ 20-23 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา เราได้เดินทางไปร่วมนำเสนองานระดับชาติ ในงานราชภัฏวิจัยครั้งที่ 3 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช บรรยากาศการร่วมงานอบอุ่นเป็นกันเอง คณาจารย์มาจากหลากหลายที่ส่วนใหญ่เดินทางด้วยเครื่องบิน ก็จะมาจากราชภัฏโซนอิสาน จึงคุ้นเคยกันตั้งแต่ออกจากสนามบินดอนเมืองกันเลยทีเดียว การนำเสนอผลงานครั้งนี้ เป็นการขึ้นเวทีครั้งแรกหลังจากเข้ามาทำงานในราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งยาวนานมากในการร้างราเวทีนำเสนอ มีอาการตื่นเต้นบ้าง แต่บรรยากาศโดยรวมสบายๆ เป็นกันเอง ผู้ทรงคุณวุฒิน่ารัก เป็นกันเอง ให้ข้อคิดเห็นต่อผลงานการวิจัยได้เป็นประโยชน์ สามารถนำไปพัฒนางานต่อไปได้ พิธีเปิดงาน โดยท่านเลขาธิการ สกอ. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล ในงานมีนิทรรศการผลงานวิจัยของราชภัฏ 44 แห่ง ทั่วประเทศ การร่วมงานครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีของเราทั้งสองคน ในการเดินทางสายวิชาการ เป็นจุดเร่ิมต้นให้เราสามารถเดินต่อไปได้ และเร่ิมจะถูกทิศทางมากขึ้น เป็นก้าวแรกและก้าวเล็กๆ  และจะทำให้เราสามารถก้าวต่อไปได้อีก  ...
Read more »
26 Apr

อบรม Course Practical Data Mining with RapidMiner Studio 6

17277864905_12620d68d0_z
ในวันที่ 23-25 เมษายน 2558 ที่ผ่านมานั้น เราได้เดินทางไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์จาก การเข้าร่วมคอร์สอบรมของบริษัท Data Cube เป็นการอบรมเกี่ยวกับ Data Mining with RapidMiner Studio6 ซึ่งถือได้ว่าเป็นคอร์สที่มาพร้อมความต้องการเรียนรู้ และความต้องการนำความรู้ไปใช้งานในตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยก็ดี การเรียนต่อในระดับปริญญาเอกก็ดี ถือเป็นโชคดีสำหรับเรามากที่ได้เข้าร่วมการอบรม ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากร ถือเป็นการเปิดมิติใหม่ของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้วยความที่ตัวเองก็ไม่เก่งด้านการเขียนโปรแกรม ไม่เก่งในทฤษฎีของ Data Mining แต่การเข้าร่วมการอบรมก็ยังสามารถทำให้เราเข้าใจวิธีการวิเคราะห์และการจัดการกับข้อมูลโดยใช้เทคนิคของ Data Minig ได้อย่างง่ายดาย และก็ยังทำให้การศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับ Data Mining เป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น การอบรมครั้งนี้ขอต้องขอชื่นชมวิทยากรที่ถ่ายทอดความรู้ได้เต็มเปี่ยม ครบทุกองค์ความรู้ที่ตั้งเป้าหมายไว้ และบรรยากาศการอบรมที่สบายๆ เรียบง่าย ราบรื่น...
Read more »