4 Feb

การหาค่ามุม sin cos และ tan โดยใช้มือ?

Screen Shot 2558-02-04 at 5.03.58 PM
นี่เป็นเทคนิคการจำค่ามุม sin cos และ tan นะค่ะ แบบสรุปก็คือ 1. ใช้มือซ้ายหันฝ่ามือเข้าหาตัวเอง ถ้าต้องการหา sin ให้หักทีละนิ้วจากซ้ายไปขวา แต่ละครั้งให้หารด้วย 2      หัวนิ้วโป้ง     หมายถึง    sin 0     องศา  มีค่าเท่ากับ root 0/2 = 0      หักนิ้วชี้         หมายถึง    sin...
Read more »