30 Jun

ไปพิษณุโลก

19070668939_329752635b_z
ในเดือนนี้ มิถุนายน 2558 ได้มีโอกาสเดินทางไปทำธุระที่พิษณุโลก และเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้เราได้ไปสัมผัสเมืองพิษณุโลกแบบจริงจัง ย้อนไปเมื่อ 7 ปีก่อน… (ซึ่งนานมาก ^_^) เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2551 เคยเดินทางขึ้นเชียงใหม่ เพื่อเก็บข้อมูลกับ ผศ.ดร.ปราณี นิลกรณ์ และทีมวิจัยปริญญาสถิติประยุกต์มหาวิทยาลัยศิลปากร รหัส 50 และมีโอกาสได้ผ่านพิษณุโลกและแวะสักการะพระพุทธชินราช จำได้ถึงความงดงามและความมะรังมะเรืองของพระพุทธชินราช  และสัญญากับตัวเองว่าจะกลับมาอีกครั้ง พร้อมกับคนในครอบครัว และในวันที่ 23 มิถุนายน 2558 เราจึงก็ได้กลับมาเยือนเมืองพิษณุโลกอีกครั้ง ในครั้งนี้มีการวางแผนเดินทางกันเป็นอย่างดี เนื่องจากหลังจากที่ทำงานแล้ว โอกาสในการเดินทางและโอกาสในการพักผ่อนมีน้อยมาก ดังนั้นจึงสัญญากับตัวเองว่า หากมีการเดินทางไปจังหวัดไหนก็ตาม เราจะทำภารกิจไป เที่ยวไปและไปให้ถึงจังหวัดนั้นอย่างแท้จริง โดย 1. กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมือง 2....
Read more »